.FILE 2G 3G 4G 5G

Användarguide för hantering av metadata

Logga först in i Federationsadmin enligt instruktion. När du väl har loggat in visas en lista med dina organisationer.

För de flesta tekniska kontakter är det bara en. Hanterar du fler organisationer kan de väljas i listan eller sökas efter i sökrutan ovanför listan. Väl inne i din organisation finns fyra flikar att välja mellan:

 • Metadata: Här laddar du upp och hanterar eller granskar din organisations nuvarande metadata.
 • General Information: Information om din organisation, huvudsakligen dess kundnummer, namn och tillåtna inloggningsmetoder.
 • Technical Contact: Information om dig som hanterar kontot för din organisation i Federationsadmin.
 • Technical Agents: Personer i din organisation som tilldelats behörighet av Technical Contact att logga in i Federationsadmin och som kan hantera metadata.

Tänk på att om en medarbetare som är Technical Contact slutar eller om er organisation av annan anledning måste byta teknisk kontakt behöver ni kontakta oss så att vi kan hjälpa er att ta bort och lägga till en ny Technical Contact.

Metadata

 1. Under fliken "Metadata" laddar du upp och får din organisations metadata validerat.
 2. Klicka på Upload Metadata.
 3. En ruta dyker upp där du antingen kan klicka på Browse för att manuellt leta upp filen, eller dra och släpp den om du redan har den till hands. När filen är tillagd ändras rutan och visar filen du har valt.
 4. Klicka på Validate efter att en fil är tillagd.
 5. Resultatet presenteras med en färgkod. Om allt gick bra ser du mycket grönt och kanske lite gult och kan då ladda upp metadata genom att klicka på Upload for approval. Om det är första gången som metadatat laddas upp samt vid särskilda förändringar måste metadatat godkännas av federationsoperatören. Ert metadata är inte aktiverat förrän det har blivit godkänt.

Tänk på att dessa steg kan upprepas ifall du behöver dubbelkolla din metadatafil och få den validerad igen. Om något är fel på filen får du en röd varningsruta och behöver åtgärda filen innan den kan laddas upp igen. Det går alltid bra att mejla info@sambi.se om du har frågor.

Se filmen om hur man laddar upp metadata:

Inaktivera och radera metadata

Det finns tillfällen då man kan behöva deaktivera eller radera sitt metadata. Vid exempelvis tekniska problem kan det vara nödvändigt att temporärt pausa eller helt behöva byta ut sitt metadata. Det kan både Technical Contact och Technical Agent göra.

Logga först in i Federationsadmin. För att radera ditt metadata klickar du på fliken Metadata och klicka dig vidare till din organisation. Väl där ser du en ruta i mitten där metadatat hanteras och till höger i den rutan finns en papperskorg du kan klicka på för att radera nuvarande metadata. Det finns också en regel märkt Active (eller Inactivate) där du kan välja att temporärt inaktivera ert metadata. Notera att metadatat inte är raderat om du väljer att inaktivera.

Se filmen om hur man inaktiverar sitt metadata

Ladda ned eget metadata

Om ni behöver hämta ert metadata går ni till fliken ”Metadata” och där syns ert uppladdade och godkända metadata. Klicka på rektangeln som representerar metadatat som expanderas och där finns en knapp som heter Download.

General Information

Här finns generell information om er organisation. Du kan se ert kundnummer, namn och vilka inloggningsmetoder som finns tillgängliga för din organisation.

Technical Contact

Technical Contact, eller teknisk kontakt, är den kontaktperson i er organisation som utsetts att sköta inloggningen till Federationsadmin och hantering av er information där. Här finns information om dig som tillhandahåller inloggningen till vår Federationsadmin för er organisation. Behöver du uppdatera information om den tekniska kontakten behöver du fylla i formuläret för ändring av kontaktuppgifter. När en teknisk kontakt byts ut behöver er huvudkontakt i organisationen skriva under uppdateringen.

Technical Agent

Technical Agent, eller teknisk agent, är ett underkonto till teknisk kontakt, vars huvudsakliga syfte är att möjliggöra fördelning av sysslor så att fler medarbetare eller konsulter på er sida kan komma åt att ladda upp nytt metadata. Under den här fliken kan en teknisk kontakt skapa tekniska agenter, som då är kopplade till kontakten och organisationen.

Skapa ny teknisk agent:

 1. Klicka på knappen Add Technical Agent.
 2. Fyll i nödvändig information och klicka på Save. Glöm inte att ange personnummer för den tekniska agenten. Hen får åtkomst till Federationsadmin genom att logga in med Bank-id eller Freja eID+ som kräver personnummer.
 3. Ett mejl med instruktioner om användaruppgifter och hur man loggar in går nu iväg till den tekniska agenten. Användaren kan nu logga in enligt instruktionerna i mejlet.

Härifrån kan du även redigera information om redan existerande konton för tekniska agenter genom att klicka på Edit, eller radera konton med knappen Delete. Se nedan förklarande filmer.

Lägg till teknisk agent:

Redigera teknisk agent:

Ta bort teknisk agent:

Sambis nyhetsbrev

Sambis nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj vilket nyhetsbrev du vill ha
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Sambis nyhetsbrev

Sambis nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj vilket nyhetsbrev du vill ha
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn