.FILE 2G 3G 4G 5G

Integratörer och konsulter

För att göra den tekniska anslutningen till Sambi kan man behöva anlita en extern part för att kunna hantera single sign-on (SSO), om man inte själv har kompetens inom till exempel SAML och IdP.

Här presenteras ett antal aktörer som erbjuder tjänster för integration i Sambi och identitetsutgivning (IdP).

Advania AB

Advania har inom sitt fokusområde för IAM stor erfarenhet av identitetshantering och säkerhetslösningar inom den offentliga sektorn och hjälper idag flera kommuner med deras IAM lösningar.

Våra verksamhetskunskaper inom den offentliga sektorn gör att vi förstår de krav och behov som ställs på IT-lösningarna och vi lägger stor vikt vid helhetslösningar och säkerställer därför, vid införandet av en Sambi, att inga detaljer utelämnas.

Kontakta oss gärna för en paketerad lösning för Sambi!

Certezza AB

Certezza kan vara behjälplig med allt från kravställning, till implementation och tillitsdeklaration. Oavsett om det gäller webb, webbservice eller appar, oavsett om det gäller IdP, SP, AA, discovery, metadata, PKI, OTP, Oauth, SAML eller OpenID Connect och oavsett om det är rutiner, processer, LIS, ISO/IEC 27000, Kantara IAF, kontinuitetsplanering eller incidenthantering.

Certezza är verksam inom samtliga delar och har varit aktiv i arbetet med att forma de nationella federationerna såsom Skolfederation och Sambi.

Etimo

Etimo utvecklar skräddarsydda digitala lösningar åt ledande organisationer. Vi jobbar uteslutande med stora komplexa system som är affärskritiska för våra kunder. Som en komponent i våra utvecklingsprojekt bygger vi ofta integrationer mot externa datakällor, bl.a. Sambi. Vi hjälper våra kunder genom hela utvecklingsprocessen, från konceptutveckling till systemarkitektur, programmering och effektiva utvecklingsprocesser.

Kirei AB

Kirei erbjuder expertkompetens inom federationsteknik (SAML SP/IDP), säkerhet och efterlevnad av tillitsramverkets bestämmelser samt eduroam-integration (RADIUS/RADSEC).

Knowit Norrland AB

Knowit Norrland har lång erfarenhet av allt från förstudie analyser, upphandling, integration och att driva förändringsprojekt. Vi hjälper till att moderera workshops och driva frågor för att få verksamhet och IT att förstå varandras behov; vi säkerställer och rekommenderar hållbara lösningar som bygger på den kunskapsbas vi har från tidigare uppdrag.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer vad vi kan erbjuda er!

MobilityGuard AB

MobilityGuard är en säkerhetsplattform för att ge enkel och säker åtkomst för användare att autentisera sig med e-legitimation.

MobilityGuards funktion i processen är att identifiera användaren och via den inbyggda IdP:n sända rätt information till tjänsteleverantören.

Tanken är att alla användare ska erbjudas single sign-on, det vill säga det ska vara enkelt, bekvämt och effektivt att via MobilityGuard ansluta till de system som är anslutna till identitet- och behörighetsfederationen Sambi och som man har behörighet att nå.

Nexus

Vi på Nexus har varit aktiva under hela projektet vilket har bidragit till att dagens Skolfederation är den väletablerade lösning den är idag.
Det innebär att:

  • Nexus har mycket god kunskap om dagens Skolfederation samt om de nyheter som planeras framåt.
  • Nexus kan erbjuda kompletta paketerade lösningar för Skolfederation, både för skolhuvudmän (IdP) och för tjänsteleverantörer (SP), med stöd för tvåfaktorsinloggning, inloggning med Smarta kort och mycket mer som förenklar hanteringen.
  • Nexus lösningar erbjuds både som molntjänst och lokal installation av programvara.
  • Nexus har många goda kundreferenser som nyttjar våra lösningar.

Online Partner AB

Online Partner arbetar som rådgivare och integratör kring Google Apps for Education. Google Apps kan användas antingen som SP eller IdP i Skolfederation-sammanhang. Genom att använda Google Apps som är en standardprodukt förenklas införandet av Skolfederation och/eller eduroam i kundens verksamhet.

Online Partner har även egenutvecklade produkter för provisionering av användare från de vanligast förekommande bassystemen på marknaden.

PhenixID AB

PhenixID har lång erfarenhet inom området för federativa lösningar, både som intygsutfärdare och tjänsteleverantör. Vår autentiseringsplattform innehåller utöver federativt stöd även lösningar för stark inloggning med bland annat engångslösenord och certifikat.

Intygsutfärdartjänsten har även stöd för just-in-time provisionering, administration av identiteter, autentisering mot diverse användarkällor t.ex. Active Directory, andra LDAP-kataloger, SQL-databaser och web services.

Pulsen Integration AB

Vi har länge hjälpt offentlig sektor till en effektivare och säkrare vardag. Vi vet att single sign-on är högt uppskattat av elever och lärare. Med fler än 100 kommuner i vår kundlista, kan vi hjälpa er att använda Skolfederation.

Det skall vara enkelt, därför erbjuder vi flera sätt att göra detta på. Antingen som en tjänst - där ni själva inte äger någon produkt – här betalar ni endast månadsavgift för tjänsten, eller då ni har en produkt som vi konfigurerar och supporterar.

Vi har även hjälpt ett flertal kommunala samverkanskluster till gemensamma kostnadseffektiva lösningar.

Sopra Steria

Kentor har den expertkunskap som krävs för att ansluta en tjänsteleverantör till en federation. Administrativt kan vi hjälpa till med tillitsdeklaration- och granskning.

Tekniskt erbjuder vi vår SAML2 SP-implementation Kentor.AuthServices för .NET-applikationer. Den ger en unikt enkel SAML-implementation, då den är byggd helt i .NET-miljö och är integrerad i .NETs säkerhetsmodell, samt finns tillgänglig som öppen källkod.

Kentor erbjuder konsulttjänster för att hjälpa till med implementation av AuthServices i applikationer, samt service- och supportavtal.

Svensk e-identitet

Svensk e-identitet förenklar anslutningen till Sambi. Vår ombudstjänst är utformad så att både den administrativa och tekniska anslutningen till Sambi innebär minimal arbetsinsats för en användarorganisation.

Anslutningsprocessen sker i vår e-tjänst där man slussas genom enkla mallar. Svensk e-identitet fortsätter efter anslutningen att stötta medlemsorganisationen löpande. Det sker bland annat genom att säkerställa att regelverken följs och att varje inloggning till Sambianslutna system lyckas

Twoday

Twoday tar fram IT-lösningar som ökar service, tillgänglighet och effektivitet. Ett av våra nyckelområden är federationstjänster där vi levererar tjänst för säker inloggning av elever, lärare, medborgare, med flera.

Twoday levererar även produkter och tjänster inom områdena integration, e-förvaltning, e-arkiv samt dokument- och ärendehantering.

Xenit

Xenits arbetsområden inom digital infrastruktur sträcker sig från kontinuerlig strategisk rådgivning, till projektledning och operativa genomföranden inför och under en förändring, till kvalitetssäkring och förvaltning av verksamhetskritiska system.

Vi levererar skräddarsydda lösningar för federationstjänster och identitetsutgivning (IdP) för åtkomst till olika system.

Borde du också finnas här?

Denna information är inte på något sätt heltäckande och utökas löpande. Om du levererar denna typ av tjänster och också vill synas här är du välkommen att kontakta: info@sambi.se.

Sambis nyhetsbrev

Sambis nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj vilket nyhetsbrev du vill ha
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Sambis nyhetsbrev

Sambis nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj vilket nyhetsbrev du vill ha
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn