.FILE 2G 3G 4G 5G

Organisation

Federationsoperatören förvaltar de regler som gäller för federationen genom att tillämpa medlemsavtalet och dess bilagor. I föreskrifter för Sambis federationsoperatör (bilaga 4) återfinns föreskrifter för federationsoperatörens arbete.

Federationsoperatörens roll

Federationsoperatörens arbete omfattar områdena:

  • Medlemshantering
  • Metadatahantering
  • Teknisk drift
  • Utveckling av tjänsten
  • Tillit
  • Information
  • Incidenthantering

Sambis styrgrupp

Sambis styrgrupp består av representanter från Västra Götalandsregionen, E-hälsomyndigheten, Region Stockholm, Apotek Hjärtat samt Sambi/Internetstiftelsen.

Sambis arbetsgrupp

Sambis arbetsgrupp välkomnar alla som vill vara med och samverka, påverka och bidra till utvecklingen av Sambi. Arbetsgruppen sammanträder regelbundet – kontakta oss på info@sambi.se om ni vill delta!

Sambis nyhetsbrev

Sambis nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj vilket nyhetsbrev du vill ha
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Sambis nyhetsbrev

Sambis nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj vilket nyhetsbrev du vill ha
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn