.FILE 2G 3G 4G 5G

Tillitsnivåer för Sambi

E-legitimationsutfärdare ska

  • vara godkänd av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) i enlighet med Tillitsramverket för Svensk e-legitimation eller
  • vara anmäld av annat land enligt EU:s eIDAS-förordning

För att bli godkänd i Sambi krävs tillitsnivå 3 (LoA 3) och vara tillitsgranskad enligt Sambis tillitsramverk. Det betyder att alla medlemmar i praktiken måste kunna hantera en tillitsnivå motsvarande LoA 3.

Läs mer

Hör av dig till info@sambi.se om du

  • ser information som skulle behöva uppdateras på denna sida
  • har frågor
  • får kännedom om behov av att användare i sin yrkesutövning ska kunna logga in med utländska e-legitimationer (eIDAS) inom vård, hälsa eller omsorg. Detta kan innebära behov av förändringar i Sambi.
Sambis nyhetsbrev

Sambis nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj vilket nyhetsbrev du vill ha
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Sambis nyhetsbrev

Sambis nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj vilket nyhetsbrev du vill ha
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn