.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidsramar

Hur lång tid tillitsgranskningen tar skiljer sig från fall till fall.

Förarbetet kan ta olika lång tid, vilket påverkar tidpunkten för när en sökande är färdig att ingå ett tillitsgranskningsavtal och därefter slutföra sin tillitsdeklaration.

Nedan presenteras de behandlingstider som gäller för tillitsgranskningstjänsten, från det att en sökande inkommit med ett undertecknat tillitsgranskningsavtal tills dess att ett granskningsresultat ges.

  • Efter att tillitsgranskningsavtalet har slutits ska sökanden sända in sin tillitsdeklaration. (Tiden från det att tillitsgranskningsavtalet har slutits till att en fullständig tillitsdeklaration har inkommit får inte överskrida 24 månader för en initial tillitsgranskning. För en återkommande tillitsgranskning krävs att en fullständig tillitsdeklaration har inkommit 30 arbetsdagar innan godkännande perioden löper ut.)
  • Federationsoperatören ska återkomma med besked inom tio arbetsdagar till den sökande. I beskedet får den sökande återkoppling huruvida den insända tillitsdeklaration är komplett och en tillitsgranskning kan påbörjas, eller om kompletteringar krävs.
  • Komplettering av en insänd tillitsdeklaration och tillhörande dokument kan begäras av federationsoperatören i det fall deklarationen inte är fullständig.
  • Efter att en fullständig tillitsdeklaration inkommit till federationsoperatören ska ett granskningsresultat ges till sökande inom 30 arbetsdagar.
  • Under tillitsgranskningen kan begäran om ytterligare kompletteringar krävas. En sådan komplettering ska inkomma från den sökande inom fem (5) arbetsdagar. Vid behov kan kompletteringstiden förlängas.

- Notera att om en eller flera kompletteringar krävs under tillitsgranskningen kan tillitsgranskningsperioden komma att utökas och ett tillitsgranskningsresultat meddelas senare än inom 30 arbetsdagar.

Sambis nyhetsbrev

Sambis nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj vilket nyhetsbrev du vill ha
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Sambis nyhetsbrev

Sambis nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj vilket nyhetsbrev du vill ha
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn