.FILE 2G 3G 4G 5G
9 maj, 2019

BankID och Telia e-legitimation får dispens i Sambi

Den 9 maj 2019 fattade Sambis styrgrupp beslut om att ge BankID och Telia e-legitimation dispens för användning i Sambi till och med den 31 maj 2020, med ett halvårs förlängning åt gången så länge inga andra beslut fattas.

Bakgrunden till beslutet är att flera aktörer inom sektorn har hört av sig till eHälsomyndigheten eller till Sambi om behov av att få använda nuvarande e-legitimationer i Sambi. På styrgruppens initiativ har därför en utredning om dispens för BankID och Telia genomförts. Utredningen var under april på remiss inom Sambis arbetsgrupp.

eHälsomyndigheten förlänger tidsplanen för Säker åtkomst till 1 maj 2020

I måndags gick eHälsomyndigheten ut med information om att tidplanen för när Säker åtkomst måste användas förlängs till den 1 maj 2020. Därefter försvinner den tekniska möjligheten att ligga kvar med  16.1-lösningen. Den nya lagen om nationell läkemedelslista träder i kraft den 1 juni 2020.

Läs eHälsomyndighetens pressmeddelande här
Läs om Säker åtkomst till eHälsomyndigheten här

Sambis nyhetsbrev

Sambis nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj vilket nyhetsbrev du vill ha
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Sambis nyhetsbrev

Sambis nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj vilket nyhetsbrev du vill ha
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn