.FILE 2G 3G 4G 5G
2 juli, 2020

Västra Götalandsregionen (VGR) har slutit femårsavtal om Sambi

Västra Götalandsregionen (VGR) har skrivit ett femårsavtal med Internetstiftelsen avseende medlemskap i federationen Sambi. Identitets- och behörighetsfederationen kommer att vara lösningen för säker och enkel inloggning till det nyligen upphandlade journalsystemet Millenium. VGR är därmed medlem i Sambi och har också genomfört en tillitsgranskning.

Vi bad Anne-Berit Fredriksson, Enhetschef VGR IT, Person och Organisation berätta vad som varit avgörande i beslutet att ansluta till Sambi?

- Federationslösning för samverkan är i linje med VGRs målarkitektur på området där vi ser en fördel med att Sambi ger stor valfrihet för olika parter. Att medlemmar i federationen granskas av extern part via Sambis process med tillitsgranskning ser vi som en viktig förutsättning för tillit.

- VGR kommer genom anslutning till SAMBI att dra nytta av federationen för vårt samverkansbehov när vi erbjuder digitala tjänster till externa aktörer. Vi håller just nu på med ett av Sveriges största förändringsprojekt inom digitaliseringen av vården - Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Vi ser Sambi som en viktig grund för att erbjuda åtkomst för externa aktörer i det samarbete som de nya IT-lösningarna, kommer att innebära. Genom medlemskap i Sambi som användarorganisation vill vi även dra nytta av federationen som stöd för säker åtkomst till anslutna tjänsteleverantörer.

Sambi välkomnar VGR till federationen och ser fram emot ett fortsatt samarbete under hösten.

Sambis nyhetsbrev

Sambis nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj vilket nyhetsbrev du vill ha
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Sambis nyhetsbrev

Sambis nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj vilket nyhetsbrev du vill ha
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn