.FILE 2G 3G 4G 5G
25 mars, 2024

Se frukostseminariet om Krys anslutning till Nationella Läkemedelslistan (NLL) i efterhand

Kry är den första vårdaktören att ansluta sina system till NLL som från och med 1 december 2025 blir lag och då alla vård- och apoteksaktörer måste vara anslutna.

Internetstiftelsen arrangerade tillsammans med E-hälsomyndigheten, Kry och Vårdföretagarna ett frukostseminarium där Kry delade med sig och berättade om sina samlade erfarenheter av hur en anslutning till NLL går till.

Internetstiftelsen är glada över att tillsammans bidra och vara en del av ett nationellt ekosystem som höjer säkerheten för patienter inom vård- och omsorgssektorn. Internetstiftelsen erbjuder identitets- och behörighetsfederationen Sambi som är ett sätt för apoteks- och vårdaktörer att komma åt E-hälsomyndighetens säkerhetslösning, som är ett krav för att få åtkomst till NLL. Kry har anslutit sina system till Sambi och är sedan förra året medlem i federationen.

Börja nu

Kry pekade på vikten av att börja tidigt. Att ansluta till NLL kräver flera slags aktiviteter och utveckling av de interna systemen. Kry delade in processen i fyra faser som började med design och planering och avslutades med anslutning, teamet bestod av utvecklare, designer, läkare och projektledare.

När det var dags för utrullning skedde det i en mindre pilotgrupp med material som var anpassat till Krys organisation. Internt arbetar man nu aktivt med förändringsledning och marknadsföring för att få i gång användandet. Det krävs också en del utbildning för att förstå hur man använder NLL och drar nytta av allt det mervärde som uppstår.

En lärdom som Kry dragit var att de borde påbörjat sin tillitsgranskning som tjänsteleverantör i Sambi parallellt, nu väntade man tills man var klar med granskningen för NLL.

Gör som Kry – anslut er till Sambi idag!

Se hela frukostseminariet i efterhand här och sprid till andra som du tror kan ha nytta av att titta.

paneldeltagare
Deltagare från vänster: Peter Alvinsson, E-hälsomyndigheten; Gunilla Nordlöf, generaldirektör E-hälsomyndigheten; Daniel Forslund, Vårdföretagarna; Anna Kelly, Internetstiftelsen; Johan Ahlqvist, Kry; Karl Löfholm, Kry samt Robert Rhudin Sundin, Internetstiftelsen.
Sambis nyhetsbrev

Sambis nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj vilket nyhetsbrev du vill ha
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Sambis nyhetsbrev

Sambis nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj vilket nyhetsbrev du vill ha
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn