.FILE 2G 3G 4G 5G

healthCareProfessionalLicenceSpeciality

friendlyName healthCareProfessionalLicenceSpeciality
Attribute name http://sambi.se/attributes/1/healthCareProfessionalLicenceSpeciality
Reference Legitimerad yrkesgrupp:

urn:oid:1.2.752.116.3.1.3

Specialistkoder:

urn:oid:1.2.752.116.3.1.6

urn:oid:1.2.752.116.3.1.7

urn:oid:1.2.752.116.3.1.8

urn:oid:1.2.752.116.3.1.9

urn:oid:1.2.752.116.3.1.10

urn:oid:1.2.752.116.3.1.15

Description Specialistkompetens för läkare eller tandläkare baserat på utfärdat specialistbevis.

Notera att specialistkompetens hanteras i flera kodverk (per 2018-06-01 sex stycken) och att koderna kan vara både två-, fyr- och femställiga.

Typical Use Behörighetsstyrning
Typical Attribute Sources
Multi-
valued
YES
Specification/format Attribut erhålls i JSON-format och innehåller tre värden:

  • kod för legitimerad yrkesgrupp
  • specialitetskod
  • specialitet i klartext

Exempel: {"healthCareProfessionalLicenseCode":"LK","specialityCode":"30014","specialityName":"Barn- och ungdomshematologi och onkologi"}

Status FINAL
Sambis nyhetsbrev

Sambis nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj vilket nyhetsbrev du vill ha
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Sambis nyhetsbrev

Sambis nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj vilket nyhetsbrev du vill ha
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn