.FILE 2G 3G 4G 5G

Priser

Följande avgifter avser medlemskap och tillitsgranskning för Sambi.

Följande avgifter gäller för medlemmar som på egen hand ansluter direkt till Sambi. Användarorganisation som är ansluten via Sambiombud betalar avgift till Sambiombudet för sitt medlemskap i Sambi enligt Sambiombudets prislista.

Avgift för tillitsgranskning

Normalt sett utgår det en granskningsavgift per granskningstillfälle. En granskning omfattar en funktion, med ett sammanhållet säkerhetsarbete, för identitets- och behörighetshantering.

Granskningsavgift om 40 000 kr utgår för:

  • Den första granskningen (för gruppföreträdare räknas initial granskning i kombination med slutlig granskning som ett granskningstillfälle).
  • En återkommande tillitsgranskning.
  • En eventuell omgranskning, exempelvis efter en tillitsgranskning som delgetts resultatet Ej godkänd.

Så snart tillitsgranskningsavtalet skrivits under av båda parter faktureras avgiften till den fakturakontakt som angivits i er anmälan för tillitsgranskning.

Medlemsavgift för användarorganisation

Användarorganisationens medlemsavgift i Sambi är baserad på antal anställda i användarorganisationen enligt tabellen nedan. Avgiften är och anges exklusive moms.

Antal anställda i
användarorganisationen
Medlemsavgift
(kr/år)
XS, upp till 99 anställda5 000
Liten, mellan 100 och 500 anställda10 000
Medel, mellan 501 och 1 000 anställda20 000
Stor, mellan 1001 och 5 000 anställda40 000
XL, över 5000 anställda50 000

Medlemsavgift för tjänsteleverantör

Varje tjänsteleverantör ska avlägga en årlig medlemsavgift i Sambi. För det fall en tjänsteleverantör önska tillhandahålla flera e-tjänster under samma medlemsavtal ombedes denne kontakta federationsoperatören.

TjänsteleverantörMedlemsavgift
(kr/år)
Medlemsavgift10 000

För användarorganisation eller gruppföreträdare som även är tjänsteleverantör utgår medlemsavgift för båda rollerna.

Medlemsavgift för användarorganisation som är gruppföreträdare

Gruppföreträdarens medlemsavgift i Sambi är baserad på antal gruppmedlemmar hos gruppföreträdaren enligt tabellen nedan.

 Medlemsavgift
(kr/år och gruppmedlem)
Per gruppmedlem500

Gruppmedlemmar till gruppföreträdare betalar ingen avgift till Sambi.

Sambis nyhetsbrev

Sambis nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj vilket nyhetsbrev du vill ha
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Sambis nyhetsbrev

Sambis nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj vilket nyhetsbrev du vill ha
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn