.FILE 2G 3G 4G 5G

Roller i Sambi

Det finns två huvudsakliga roller i Sambi - användarorganisationer och tjänsteleverantörer. För att underlätta anslutningen finns det även Sambiombud, gruppföreträdare och underleverantörer. För att ha en roll i Sambi behöver man en godkänd tillitsgranskning och blir därigenom betrodd part i Sambi.

Användarorganisation är en organisation som har ansvar för sina användare (till exempel vårdpersonal och farmaceuter) och som vill få åtkomst till e-tjänster som är anslutna till Sambi. Alla aktörer inom vård, hälsa och omsorg, inklusive tandläkare, veterinärer och apoteksaktörer kan vara användarorganisationer.

Tjänsteleverantör tillhandahåller de e-tjänster som användaren i användarorganisationen behöver ha åtkomst till, till exempel ett vårdinformationssystem.

Sambiombud är en betrodd part vars uppgift är att förenkla användarorganisationers anslutning till Sambi genom att paketera en teknisk och administrativ tjänst inom Sambis ramar. Sambiombudet bistår också användarorganisationen med att leva upp till kraven i Sambis tillitsramverk.

Gruppföreträdare är medlem och företräder små användarorganisationer utan egna medlemskap i Sambi. Gruppföreträdaren ansvarar för anslutning till Sambi och uppfyllnad av Sambis tillitsramverk.

Underleverantör tillhandahåller tillitsgranskade och godkända funktioner i Sambi. Medlemmars anslutning till Sambi underlättas genom att använda en redan tillitsgranskad funktion.

Sambis nyhetsbrev

Sambis nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj vilket nyhetsbrev du vill ha
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Sambis nyhetsbrev

Sambis nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj vilket nyhetsbrev du vill ha
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn