.FILE 2G 3G 4G 5G

Bli Sambiombud

Ett Sambiombuds uppgift är att förenkla för Användarorganisationer att ansluta till Sambi genom att paketera en teknisk och administrativ tjänst inom Sambis ramar och bistå Användarorganisationen med att leva upp till kraven i Sambis tillitsramverk.

För att bli Sambiombud behöver man tillitsgranska den del av sin organisation som rör Sambi men även de tjänster och paketlösningar man avser sätta samman att erbjuda sina kunder. Processen att tillitsgranskas är följande steg:

  • Innan en tillitsgranskning inleds behöver ni skriva ett Tillitsgranskningsavtal med Sambis federationsoperatör, Internetstiftelsen.
  • För att bli godkänd som Sambiombud behöver er organisation uppfylla Sambis tillitskrav. Efter att ett tillitsgranskningsavtal har upprättats ska ni inom tolv månader inkomma med en fullständig tillitsdeklaration. Här finns tillitsdeklarationsmallen för Sambiombud.
  • När ni har upprättat en fullständig tillitsdeklaration ska den skickas till oss via en säker förbindelse.
  • Vi anlitar granskare som kommer att granska er fullständiga tillitsdeklaration. Det är även granskaren som rekommenderar att 1) godkänna en tillitsdeklaration eller 2) ej godkänna en tillitsdeklaration.
  • Federationsoperatören Internetstiftelsen beslutar om godkännande.

Att tänka på

Sambi strävar kontinuerligt att upprätthålla säkerhet och kvalitet i såväl system som rutiner och processer, därför återgranskar Sambi sina Sambiombud årligen. Det är också anledningen till att ett Sambiombuds tillitsgranskning godkänns under en prövoperiod med förbehållet att en kontroll av efterlevnad av sökande ombuds rutiner för hantering av Användarorganisationer ska genomföras under prövoperioden på plats hos det sökande ombudet.

Sambis nyhetsbrev

Sambis nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj vilket nyhetsbrev du vill ha
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Sambis nyhetsbrev

Sambis nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.

Välj vilket nyhetsbrev du vill ha
Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn